Vīzu noformēšana

Krievija

Tūrisma, vienreizēja (līdz 30 dienām) € 83,-/€ 122,-

Komercvīza uz 1 gadu € 124,-

Vienkārtēja uz 3 mēn. € 98,-/€ 134,-

Divkārtēja uz 3 mēn. € 100,-/ € 136,-

Baltkrievija

Privāta (vajadzīga adrese pie kā brauc)

1 reizējā līdz 30 dienām € 48,-/€ 73,-

2 reizējā līdz 30 dienām € 58,-/€ 89,-

Tūrisma (ar viesnīcas rezervāciju) € 55,-/€ 90,-

Komercvīza uz 1 gadu  € 174,-/ € 199,-
 
Ukraina 

Tūrisma, vienkārtēja  € 105,-/€ 188,-

Tūrisma, divkārtēja  € 125,-/ € 223,-

u.c. valstis